postheadericon Bł. Elżbieta Sanna wśród niepełnosprawnych

altalt

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu, 19.03.2017 roku już na zawsze zapisze się w sercach mieszkańców Ośrodka dla osób niepełnosprawnych "Miłosierdzie Boże" w Borowej Wsi (Mikołów).
Tego dnia przeżywaliśmy podniosłą uroczystość, która dla wielu stała się wzruszającą chwilą.

Dzięki staraniom i listownej prośbie Ks. Krzysztofa Bąka - Dyrektora „Caritas" Archidiecezji Katowickiej, skierowanej na ręce postulatora Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Pallotynów, ks Jana Koryckiego SAC w Rzymie, od dziś w naszej wspólnocie Ośrodka dla osób niepełnosprawnych "Miłosierdzie Boże" w Borowej Wsi jest obecna fizycznie, w znaku relikwii ciała, błogosławiona Elżbieta Sanna, „gorliwy świadek miłosierdzia". Można powtórzyć za ks. Krzysztofem Bąkiem, który przewodniczył uroczystej Eucharystii, że od tego dnia mamy nową patronkę, nową orędowniczkę naszych spraw, której możemy powierzać nasze troski, ufając w Jej wielkie orędownictwo przed Bogiem, Miłością Nieskończoną. Obecność błogosławionej Elżbiety, jest dla nas wszystkich zaproszeniem do świętości, której przecież nic nie ogranicza, ani choroba, ani niepełnosprawność, ani brak wykształcenia. Bł. Elżbieta jest dla nas tego przykładem oraz sposobem na uświecanie w codzienności życia, zanurzonego w ufności Bogu.

Módlmy się, aby to pragnienie stało się faktem i przynagleniem wszystkich czczących Jej relikwie:

Boże, źródło wszelkiego dobra, Miłości Nieskończona †
Ty obdarzyłeś błogosławioną Elżbietę łaską naśladowania Chrystusa w modlitwie,
cierpieniu i służbie ubogim,
* spraw, przez jej wstawiennictwo,
abyśmy z niestrudzoną miłością służyli wszystkim potrzebującym.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
* Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

(Marek Kalka, ZAK Betlejem)