postheadericon 13 maja 2017 r. –Pallotyńskie obchody 100 rocznicy Objawień Matki Bożej Fatimskiej

altalt

W Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej z Zakopanem, zwanym Polska Fatimą, 13 maja zgromadzili się wierni z różnych stron Polski, członkowie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, w tym Siostry Pallotynki oraz Księża i Bracia Pallotyni, nowicjusze, alumni, by pod przewodnictwem J. E. Ks. Abpa Wojciecha Polaka – Prymasa Polski, uczcić 100 rocznicę Objawień Matki Bożej w Fatimie. Podczas uroczystej Mszy Świętej, która była dziękczynieniem za dar Objawień Matki Bożej i orędzia fatimskiego, Ksiądz Prymas w wygłoszonej homilii wracał do słów i przeżyć, które towarzyszyły Pastuszkom z Fatimy podczas spotkań z Maryją. Mówił: „Maryja zwracając się w Fatimie z pytaniem: czy chcecie ofiarować się Bogu, by znosić wszelkie cierpienia, które On zechce na was zesłać w akcie zadośćuczynienia za grzechy, przez które jest obrażany i jako błaganie o nawrócenie grzeszników, w sercach Łucji, Hiacynty i Franciszka odnalazła otwartość i gotowość do podjęcia się tego dzieła. Dziś, rozpoczynając obchody stulecia objawień w Fatimie, Maryja pyta każdą i każdego z nas o taką właśnie gotowość: czy chcecie ofiarować się Bogu? Czy chcecie ofiarować wasze siły i zdolności, by moc Jego Ewangelii docierała dziś do wszystkich ludzi, a zwłaszcza do tych najbardziej zaniedbanych duchowo i opuszczonych? Czy chcecie podejmować trud wyjścia do tych, którzy pogrążeni w grzechu przeżywają rozpacz lub przestali być już w jakikolwiek sposób wrażliwi na piękno i wyzwalającą moc Chrystusowej Ewangelii? Czy jesteśmy gotowi i my żyć wiarą, która prowadzi nas do męstwa w codziennym życiu, to znaczy – jak wskazywał papież Franciszek – przebaczać tym, którzy nas obrażają, podać rękę tym, którzy upadli, spieszyć z pomocą osobom w podeszłym wieku i potrzebującym? W chwilach trudnych oby Maryja, Matka którą Jezus podarował nam wszystkim zawsze wspierała nasze kroki! Oby zawsze mówiła do serc naszych: odwagi! Nie bójcie się! Uczyńcie wszystko, co On wam powie!”.

W czasie liturgii Mszy Świętej wspólnota Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego poświeciła się Niepokalanemu Sercu Maryi. Akt Poświecenia, w imieniu Sióstr Pallotynek wypowiedziała Radna Prowincjalna s. M. Magdalena Szymczak SAC, w imieniu Księży i Braci Pallotynów, nowicjuszy i alumnów Prowincjałowie: ks. Zenon Hanas SAC i ks. Adrian Galbas SAC, a w imieniu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego s. M. Anna Ozon SAC - Przewodnicząca KRK ZAK. Poświęcając się Niepokalanemu Sercu, cała wspólnota prosiła Maryję aby „nadal wypraszała nam pomoc u Boga, tak jak czyniła to przez wszystkie lata naszej posługi na polskiej ziemi”.

W przeżywanie Roku Jubileuszowego rocznicy Objawień wprowadziły wiernych dwie konferencje. Pierwszą „Orędzie Fatimskie w aspekcie historyczno-duchowo-pallotyńskim” wygłosił ks. Franciszek Gomułczak SAC, drugą „Patrząc w przyszłość – jaka misja dla Kościoła i świata po Jubileuszu” wygłosił ks. dr hab. Janusz Królikowski. Całość obchodów była transmitowana przez pallotyńskie media: Radio Nowohuckie.pl i TV Misericordia.

Świętowanie zakończono o 21.00 modlitwą apelową i procesją światła, która przeszła ulicami wokół Sanktuarium do Ołtarza Papieskiego, gdzie Schola Sanktuaryjna poprowadziła modlitwę  i śpiew litanii do św. Jana Pawła II. Na zakończenie Ksiądz Prymas udzielił wiernym pasterskiego błogosławieństwa. Czuwanie połączone z dziękczynieniem i uwielbieniem prowadzone przez młodzieżową Scholę Sanktuaryjną trwało do późnych godzin nocnych.

ks. Grzegorz Suchodolski SAC