postheadericon Jesienne rekolekcje w Dolinie Miłosierdzia

altW dniach od 28 września do 1 października miały miejsce rekolekcje dla członków i współpracowników Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Większość przybyłych na nie przyjechała z Kluczborka. Rekolektanci przybywają do Częstochowy od wielu lat i są grupą ukształtowaną przez ks. Jana Porębskiego SAC oraz skupionych wokół apostolatu Miłosierdzia Bożego – Apostolskie Ogniska Miłosierdzia Bożego. Tegoroczne ćwiczenia rekolekcyjne skupiły się wokół Ewangelii wg. św. Marka, a zostały zatytułowane „Uwierzyć Jezusowi". Inspiracją do poszczególnych konferencji były rekolekcje Lectio Divina ks. Krzysztofa Wonsa SDS i medytacje nad Ewangelią wg. św. Marka kard. Carlo Marii Martiniego. Dlaczego droga Ewangelii według św. Marka? Przeżywamy Rok życia Konsekrowanego i jest to przynaglenie, aby spojrzeć na fundament, na którym opiera się bycie członkiem Zjednoczenia, życie treścią Aktu Zaangażowania Apostolskiego w ZAK. Fundamentem jest naśladowanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Naśladowanie Jezusa jest wspólne dla członków ZAK i osób życia konsekrowanego. Stąd jest to dobra okazja do refleksji nad pallotyńskim charyzmatem ZAK. Podstawową regułą Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego jest naśladowanie Pana Jezusa Chrystusa (por. OOCC II, 4-5), dlatego Ewangelia wg. św. Marka świetnie koresponduje z tym, gdyż ukazuje kim jest Jezus. Dlatego przesłanie tej Ewangelii stało się dobrym przygotowaniem, do złożenia i odnowienia Aktu Zaangażowania Apostolskiego w ZAK.

W ostatni dzień rekolekcji, w czwartek 1 października, podczas mszy św. pani Lidia Oślak wypowiedziała po raz pierwszy słowa Aktu: „(...) wypowiadam dzisiaj moją decyzję naśladowania Jezusa Chrystusa, Apostoła Ojca, według mojego stanu i kondycji życia". Tym sposobem pani Lidia stała się członkiem ZAK, a pozostali odnowili swoje poświęcenie się Bogu jako apostołowie w Zjednoczeniu. W rekolekcjach wzięło udział 21 osób.

ks. Dariusz Przybyszewski SAC