postheadericon Świadectwo z Koszalina

Mam na imię Henryka. Imię to otrzymałam na chrzcie św. od moich rodziców, od Ducha Św. otrzymałam imię chrześcijanin. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, obdarowani łaską, która nas wspiera i umacnia, byśmy byli użytecznymi narzędziami w Jego ręku. Bóg uzdalnia nas do miłości - byśmy potrafili kochać Jego samego i drugiego człowieka, a także uzdalnia nas do czynienia dobra.
Matka Boża Trokielska pomogła mi w czynieniu dobra, w szerzeniu Królestwa Bożego na ziemi. Gdy był u mnie Jej obraz zaprosiłam znajomych i sąsiadów do wspólnej modlitwy w moim domu i stało się to początkiem naszej wspólnej modlitwy. Teraz spotykamy się codziennie w Godzinie Miłosierdzia i odmawiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia a także inne modlitwy w intencjach: za ojczyznę, parafię, za Ojca św., za nasze rodziny i za wszystkich, którzy proszą nas o modlitwę. To nas bardzo umacnia, dodaje wiele sił i radości. Dziękuję Matce Bożej z Trokiel za umocnienie nas w trwaniu na modlitwie i przy Bogu. Wizyta Matki Bożej to sprawiła. Pragnę by trwało to zawsze. Dziękuję Ci Matko Boża.