postheadericon Relacja z Kongresu: Niedziela

kongresmPo niedzielnej jutrzni dzielono się świadectwem wiary. Osoby z poszczególnych wspólnot krótko charakteryzowały swoją działalność, wiele z nich dawało osobiste świadectwo wspólnotowego życia, w tym członkowie ZAK z Ukrainy i z Białorusi.
Ukoronowaniem II Krajowego Kongresu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego stała się Eucharystia odprawiona w Ołtarzewie.

 

Głównym celebransem był Przewodniczący KRK ZAK Ks. Marek Chmielniak SAC. Homilię wygłosił Ks. Adrian Galbas SAC - Przełożony Prowincjalny Księży Pallotynów. Powiedział: „Trzeba iść w zjednoczeniu z Chrystusem, a nie być przy Nim tylko formalnie. Mamy iść razem z Chrystusem, a nie obok Niego! (...) Mamy być pierwsi w służbie (...) wzmocnionej ufną postawą dziecka, które idzie do Ojca i Matki."

 

Na Mszę świętą przybyli także inni członkowie wspólnot i ich rodziny. Zjednoczenie powiększyło się formalnie o 11 nowych członków z różnych wspólnot. W procesji z darami zostały złożone m.in.: świeca, Pisma święte, różańce, ikony Królowej Apostołów, obraz św. Wincentego Pallottiego, chleb, sól i owoce. Po zakończeniu uroczystości w czasie rozesłania miało miejsce przekazanie tych darów różnym wspólnotom.
Był również czas świadectw. Wygłosili je: S. Joanna Jażdżewska SAC, która w lipcu złożyła pierwszą profesję zakonną, ks. Vlado Peklansky -kapłan ze Słowacji, Pani Elżbieta z gdańskiej wspólnoty oraz Damian z najmłodszej ołtarzewskiej grupy pallotyńskiej.

„Najważniejszą relacją jest relacja z Bogiem. Jest ona również fundamentem innych relacji (...) Zjednoczenie z Bogiem jest gwarantem zjednoczenia z samym sobą i z bliźnim" – niech te słowa Przełożonego Generalnego staną się dla nas wszystkich posłaniem kongresowym.

 

 


Katarzyna Gruca (Lublin)

Zdjęcia z niedzieli można obejrzeć w naszej Galerii Zdjęć.