postheadericon Relacja z Kongresu: Sobota

kongresmSobota rozpoczęła się medytacją biblijną. „Dom to komunia osób (...) Jesteśmy latoroślami krzewu winnego" – modlitwę poprowadził Ks. Jan Jędraszek SAC – „Na ile jestem lekarstwem dla swoich bliźnich?" – rozbrzmiewały pytania odwołujące się do słów św. Wincentego Pallottiego, który chciał być „wszystkim dla wszystkich".

 

 

Później, przemówienie „Zjednoczenie Domem Wiary", wygłosił Przełożony Generalny ks. Jacob Nampudakam SAC. Przypomniał zebranym, że regułą członków ZAK: kapłanów, sióstr zakonnych i osób świeckich jest życie Jezusa Chrystusa, i że wszyscy są wezwani do apostolstwa, stosownie do swojego stanu i zawodu. Uczestnicy wsłuchiwali się w konkretne wskazania do życia będącego odpowiedzią na Boże wezwanie. W wypowiedzi Przełożonego Generalnego na szczególną uwagę zasługują słowa przynaglające do ciągłego odkrywania Św. Wincentego Pallottiego, konieczność osobistej wewnętrznej przemiany i wyjścia z Wieczernika, by pełnić swoją misję apostolską, bo jak powiedział ks. Jacob: „Nie ma innej misji, niż misja Jezusa."

 


„Lekcja w Nowej Szkole Wiary im św. Wincentego Pallottiego" była kolejnym punktem kongresowego dnia. Tym razem nauczycielem byli: ks. Krzysztof Marcyński SAC oraz osoby współtworzące szkołę. Uczestnicy usłyszeli, jak można uczyć się modlitwy psalmami na przykładzie Psalmu 1, który został zaprezentowany w wersji audiowizualnej. Pomocne w nauce okazały się różne przekłady tekstu, rozważania, ciekawostki, pytania oraz zadania, jakie można wykonać dla głębszego rozumienia i przeżywania Psalmu na medytacji. Nowa Szkoła Wiary pod patronatem Don Vincenzo jest odpowiedzią na znaki czasu, gdyż kursy odbywają się na stronie internetowej www.nowaszkolawiary.pl. Powstała w tym celu, by także przez Internet uczyć się wiary i właśnie w wierze zdobywać kompetencje. Lekcja modlitwy Psalmem 1 stała się zaproszeniem do modlitwy psalmami każdego dnia – podobnie jak czynił Św. Wincenty.

 


Centralnym wydarzeniem dnia była oczywiście Eucharystia, na której po raz kolejny wielka rodzina pallottyńska wsłuchiwała się w głos Przełożonego Generalnego. „Głoszenie dobrej nowiny to Boża sprawa, nie zależy od naszej ludzkiej kalkulacji, warunków ekonomicznych. Potrzebujemy wiary w Opatrzność Bożą (...) Nowa ewangelizacja nie oznacza nic innego, jak powrót do korzeni, do wzoru ucznia Chrystusa, czyli tego, który żyje jak Jezus." – mówił Ks. Jacob. Zaznaczył także, jak ważna jest rola modlitwy w życiu apostoła, bo nie można wypełnić dnia jedynie działaniem. Przede wszystkim trzeba umieć „tracić czas dla Boga", bo „jeśli poprawimy jakość życia chrześcijańskiego i pallotyńskiego to pojawią się nowe powołania. Jeśli zaś nie, nie będziemy mieć nic do zaoferowania. Duch pallotyński musi być widoczny, to on ma nas wyróżniać." – kontynuował ksiądz Generał.

 


Po Koronce do Bożego Miłosierdzia nadszedł czas na pracę w grupach, aby przedstawić Pallottiego w nowych językach. Taki sposób na integrację zaproponowała Monika Stawska - członek Krajowej Rady ZAK. Liderzy grup otrzymali materiały do wykorzystania w interpretacji konkretnego fragmentu z pism Św. Wincentego. Czas ten był czasem niezwykłym: można było zobaczyć jak współpracowały ze sobą osoby różnych stanów, różnych zawodów, w różnym wieku. Bogactwo talentów pomogło w zrealizowaniu prezentacji poszczególnych grup z wielką pomysłowością i radością.


Modlitwa uwielbienia zakończyła dzień pełen wrażeń, ale jednocześnie wprowadziła uczestników w wydarzenia Dnia Pańskiego, kiedy to podczas Eucharystii mieli zostać przyjęci nowi członkowie do ZAK. W czasie adoracji, po spontanicznej modlitwie kandydaci otoczyli Najświętszy Sakrament, a za nimi, kładąc im dłonie na ramionach, kapłani, siostry zakonne i pozostali uczestnicy Kongresu. Było to piękne doświadczenie wspólnoty w wielkiej rodzinie Św. Pallottiego, kiedy modlono się wstawienniczo szczególnie w intencji 11 osób wstępujących do ZAK.

 Katarzyna Gruca (Lublin)

Zdjęcia z piątku można obejrzeć w naszej Galerii Zdjęć.