postheadericon Formacja młodzieży do ZAK


Wspólnoty Wieczernikowe to specyficzna metoda pracy apostolskiej sióstr pallotynek wydobyta z bogactwa charyzmatu św. Wincentego Pallottiego, polegająca m.in. na przygotowaniu młodzieży do zrealizowania swojego powołania życiowego w Kościele i świecie. To wychowanie młodych do pełni człowieczeństwa, pogłębionego chrześcijaństwa i zaangażowanego apostolstwa dokonuje się w atmosferze pierwszych chrześcijan, gromadzących się wokół Maryi w Wieczerniku Jerozolimskim. Idea Wieczernika jest hasłem wywoławczym zarówno, gdy chodzi o program duchowy, jak i atmosferę środowiska, w którym przez szereg lat dokonuje się proces wieloaspektowego kształtowania młodego człowieka.

Przyjęta w ruchu metoda pracy zakłada cztery etapy:

-etap wstępny (stopień zerowy)

-stopień pierwszy

-stopień drugi

-stopień trzeci.

Po osiągnięciu czterech stopni formacji młodzież może skorzystać z Kursu Inspiratorskiego, przygotowującego do podjęcia zadań animatorskich w młodszych grupach WW. Wspólnoty Wieczernikowe stanowią etap formacji, który przygotowuje młodego katolika do zaangażowania się w sprawy Kościoła powszechnego.

Wspólnoty Wieczernikowe, z których młodzież po przejściu całej czteroletniej formacji już włączyła się do ZAK – to wspólnoty z terenu Warszawy:

-młodzież z WW przy parafii św. Marka na Targówku (pierwsza grupa wstąpiła do ZAK w 1997 r., następna w 1998 r.)

-młodzież z WW przy parafii pw. MB Fatimskiej w Ursusie (należą do ZAK od 1997 r.)

-młodzież z WW przy parafii pw. Św. Rodziny na Zaciszu (należą do ZAK od 1998 r.)

Obecnie istniejące WW:

- Chojnice

- Ursus

- Ołtarzew