postheadericon ?Duchowe przechadzki z Pallottim"

Rekolekcje adwentowe w Bielsku-Biaej

altW dniach od 3-go do 5-go grudnia Wsplnota Rodzin ?Betlejem" przy parafii pallotyskiej w Bielsku-Biaej miaa przywilej wysucha piknych rekolekcji, jakie wygosi ks. Stanisaw Stawicki, zatytuowanych ?Duchowe przechadzki z Pallottim". Pomys zaproszenia ksidza Stanisawa do Bielska zrodzi si z naszych kontaktw z nim w Koordynacyjnej Radzie Krajowej ZAK, cho wczeniej ju zapad nam w serce, jako prelegent na sympozjach Instytutu Pallottiego w Konstancinie koo Warszawy.

Na co dzie jestemy zabiegani: zajci prac, dziemi, swoimi obowizkami i trudno jest znale wolny czas na dodatkowe aktywnoci. Jednak, gdy rekolekcje o witym Wincentym rozpoczynay si Eucharysti i czwartkow wsplnotow adoracj Najwitszego Sakramentu, kaplica bya pena. Z zainteresowaniem wysuchalimy homilii nawizujcej do Ewangelii dnia. Ksidz Stanisaw nakreli zwizek budowy na skale, (jak jest Chrystus) z wypenianiem woli Boej ? tak, jak to rozumia Pallotti. Wtek by kontynuowany w formie dialogowanej pogadanki (?wieczornej przechadzki"), a do pnego wieczoru w kameralnej atmosferze sali wieczernikowej. Brako krzese.

Rekolekcje w tym samym ukadzie (najpierw Msza wita z kazaniem, a potem luna pogadanka w ?wieczerniku") kontynuowalimy w pitek wieczorem i w sobot popoudniu. Skorzystalimy z tego, e akurat bya to pierwsza sobota miesica i wsplnotow Msz wit o godzinie pitnastej, poczylimy z rekolekcjami.

Ksidz Stanisaw opowiedzia nam wiele szczegw z ycia Wincentego Pallottiego, ktre posuyy mylom przewodnim dni skupienia. Wszystko to razem zoyo si w przejrzyst, logiczn konstrukcj, ktr rekolekcjonista najpierw nam oglnie nakreli, a potem powoli precyzowa w kolejnych odsonach. Suchalimy o tym, jak Wincenty stara si rozeznawa wol Bo w swoim yciu i jak nieatwe to musiao by zadanie ? np. wtedy gdy by ?kuszony wyjazdem na Wyspy Brytyjskie". Z umiechem na twarzach przyjlimy opowieci o ?usterkach" Wincentego, o jego kopotach z acin czy o niezrealizowanym powoaniu kapucyskim. miechu byo co niemiara, gdy ksidz Stanisaw opowiada o ?grzechach modoci" Pallottiego: o wyprawach czonkw ?Ligi antyszataskiej", zapuszczajcych si w labirynty rzymskich uliczek i kociow z dutkiem i moteczkiem do obtukiwania co bardziej ?gorszcych" szczegw rzeb nagich aniokw...

Dobrze byo dowiedzie si take o niektrych trudnociach i porakach yciowych z jakimi musia zmierzy si Pallotti: o kopotach rodzinnych, o fiasku Kolegium dla misji zagranicznych i klasztoru dla Sistr Adoratorek Najwitszego Serca Jezusowego czy o problemach jakie mia z ksimi neapolitaskimi. I o tym, jak to wszystko Pallotti nie tylko przezwyciy, ale te wykorzysta w swoim rozwoju osobistym. Nawet jego niski wzrost ? przypado nieco kopotliwa jak dla mczyzn - nie umniejszy jego wielkich wizji apostolskich. Usyszelimy rwnie o tym, jak bardzo liczono si z ?Apostoem Rzymu" na Watykanie, proszc go czy to o spowied, czy te o rad. O jego odwadze i silnym charakterze ? na przykad, gdy pisa do dziekana Kolegium kardynalskiego, o tym, e ?papie moe zosta wybrany z woli Boej, ale moe te by wybrany z dopustu Boego", ktre to sowa - na wiele lat zreszt - wstrzymay bieg procesu beatyfikacyjnego Pallottiego.

Nasze spotkanie z ksidzem Stawickim zakoczy miy wieczr przy wsplnej kolacji dla wszystkich chtnych, a szczeglnie dla tych, ktrzy nie musieli jeszcze wraca do domu, do dzieci. Bya wic rwnie okazja, aby porozmawia nieco bardziej prywatnie i pozna si lepiej. Takie spotkania s bardzo wane. To one i przyjanie w ich czasie zawierane tworz przecie yw komuni osb w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego: i tych tutaj na ziemi i tych tam w ju niebie. Przez trzy dni - zasuchani i zaciekawieni sowami ksidza Stawickiego - mielimy wraenie, jakby sam w. Wincenty siedzia pord nas. W naszych kuluarowych rozmowach rekolekcyjnych nieraz dao si sysze opini, e cigle brakuje popularnych w formie opracowa dotyczcych postaci zaoyciela ZAK. Tak ywa, pikna i ludzka to posta, e zasuguje chyba na podobne potraktowanie, jak inni wielcy wici: np. w. Franciszek z Asyu czy w. Teresa z Avila. Proponujemy, aby ukazay si w ksigarniach ju niebawem ?Kwiatki witego Pallottiego". Moe uda si namwi ksidza Stanisawa do popenienia takiej pozycji wydawniczej? Moe modzi chopcy, pocignici tak lektur i przykadem Wincentego Pallottiego, usysz dziki temu gos powoania i odpowiedz Bogu ?tak", tworzc zastpy kolejnych witych ksiy, albo dziki ?kwiatkom" znajdzie si cho jeden taki, jak Pallotti, ktry swoj witoci zdolny bdzie podtrzyma i porwa na nowo w gr europejski Koci nkany kryzysem powoa kapaskich. W kadym razie ? warto opowiada o Pallottim. I za te pikne opowieci z serca jeszcze raz dzikujemy ksidzu Stanisawowi Stawickiemu.

Grzegorz Hura ZAK, Bielsko-Biaa